Chính sách bảo mật iWin: Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Cho Người Dùng

Chính sách bảo mật của iWin là bản tuyên bố công khai về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tổng quan về chính sách bảo mật
Tổng quan về chính sách bảo mật

Tổng quan về chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

 • Sự minh bạch: Chúng tôi cam kết công khai và minh bạch về cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
 • Tôn trọng quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự đồng ý của họ.
 • An toàn: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng các biện pháp an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tuân thủ luật pháp: Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tính chính xác: Chúng tôi cam kết đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân được thu thập từ người dùng.
 • Sử dụng hợp lý: Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích đã được đề ra trong chính sách bảo mật này.

Các quy định trong chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật bao gồm các quy định sau:

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi người dùng đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân sau:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ nhà
 • Ngày sinh

Khi người dùng sử dụng các dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau:

 • Thông tin về việc sử dụng dịch vụ, bao gồm lịch sử giao dịch, hoạt động trên ứng dụng và các thông tin liên quan khác.
 • Thông tin về thiết bị và phần mềm sử dụng để truy cập vào ứng dụng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng khi họ tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện hoặc khi họ liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các kênh khác.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để:

 • Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng.
 • Liên lạc với người dùng khi cần thiết, bao gồm việc thông báo về các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện.
 • Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng thông qua các phương thức sau:

 • Khi người dùng đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành quá trình đăng ký.
 • Khi người dùng sử dụng các dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đó.
 • Khi người dùng tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để tham gia.
 • Khi người dùng liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các kênh khác, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng để giải quyết vấn đề hoặc trả lời câu hỏi của họ.

Bảo mật thông tin tài khoản

Bảo mật thông tin tài khoản
Bảo mật thông tin tài khoản

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng bằng các biện pháp an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin tài khoản, chúng tôi sử dụng các biện pháp sau:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng khi truyền tải qua mạng.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi chỉ cho phép những người có quyền truy cập vào thông tin tài khoản của người dùng là những người được ủy quyền và có nhu cầu thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ.
 • Giám sát: Chúng tôi theo dõi và giám sát các hoạt động trên ứng dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm nhập hoặc truy cập trái phép vào thông tin tài khoản của người dùng.

Chính sách bảo mật đối với trẻ em

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Nếu phát hiện bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình ngay lập tức.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng các biện pháp an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng các biện pháp sau:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truyền tải qua mạng.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi chỉ cho phép những người có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng là những người được ủy quyền và có nhu cầu thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ.
 • Giám sát: Chúng tôi theo dõi và giám sát các hoạt động trên ứng dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm nhập hoặc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của người dùng.

Quyền lợi của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của họ.

Nếu người dùng muốn xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để yêu cầu.

Ngoài ra, người dùng cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị hoặc gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện.

Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc trong các trường hợp sau:

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho người dùng.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng khi cần thiết để tuân thủ các luật và quy định hiện hành hoặc để bảo vệ quyền lợi.
 • Trong trường hợp iWin Club được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao cho công ty mới.

Cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua email hoặc thông báo trên ứng dụng.

Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các điều khoản mới.

Liên hệ và khiếu nại về chính sách bảo mật

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến chính sách bảo mật của, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để được giải đáp và hỗ trợ.

Chính sách bảo mật là cam kết của chúng tôi với người dùng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng cũng có quyền lợi và khả năng kiểm soát thông tin cá nhân của mình trong chính sách bảo mật này.